Видове туризъм

Дата на публикуване: 17.02.2021 00:00
Страницата е в процес на разработка


Религиозно – поклоннически  туризъм

Посещение на църкви, джамии  и места , принадлежащи към традиционно представените вероизповедания в Република България – християнство, ислям и юдаизъм с цел тяхното популяризиране.

 Православен храм “Успение Пресвета Богородица” - Никопол

Действаща църква построена  1840 г. със средства събирани от дарения. Богато дърворезбован владишки трон и иконостас, автентични икони от 1841 – 42 г. – Тревненска школа. Обявена за паметник на културата Д. в. бр. 69 / 1927 г. – категория национално значение, Д. в. бр. 70 / 1976 г. – категория местно значение за архитектура и изобразително изкуство.

 

Храмът в с. Асеново- единственият католически храм на територията

 

Църквите в Дебово и Муселиево , в Лозица и Въбел

 

 

 Мюсюлманско светилище “Али Коч Баба” – гр. Никопол

 

 

            В Никопол се намира тюрбето (гробницата) на мюсюлманския светец Али Коч Баба. Според османските архиви от 16 век, Али Коч Баба е дервиш, обявен за светец. Допреди 20 години на хълма се е издигал вековен дъб. Според преданието, той е израснал от овчарската гега на Али Коч Баба, който я забил там, преди да издъхне. Мюсюлманският светец е почитан като лечител с тържества - Хъдърлез, които съвпадат с православния Гергьовден.

 

Културно - познавателен туризъм.

 

Експозиционен център в  емблематичната със своята архитектура  за града сграда Дом на офицера – паметник на културата и разположената музейна сбирка  и картинна галерия.


 

 

Фестивален  туризъм – свързан с посещение и/или участие в културни прояви (празници, фестивали, чествания).
1. Всяка година през месец май се провеждат традиционни Крайдунавски празници на културата в Никопол  и  през месец август - Празникът на града „Никопол – традиция и съвременност” . Отбелязването е свързано с църковния празник Успение на Пресвета Богородица (15 август).

 1. Истинска атракция са вече превърналите се в традиционни фолклорни празници в общината :
 • През месец май , Гергьовден – „ Живи въглени „ в с. Дебово  , с участието на наши и чужди  фолклорни състави ;,
 • 15 август международен фестивал „ Банатски вкусотии - Традициите на

моето село” в с. Асеново, на който се представят традиционни  ястия от местната кухня , занаяти , автентичен и обработен фолклор. Местните хора пазят до днес автентичните занаяти , бит и фолклор на банатските българи , което представлява интерес за български и чеждестранни гости посещаващи района.

 

          

 

 

Спортно - приключенски  и природен туризъм:

 

 • Вело- туризъм – Вело-пътека


 

 

 • Ловен и риболовен туризъм

Река Дунав и близките острови, река Осъм и горските масиви около град Никопол  създават добри условия за целогодишното развитие на ловния и риболовен туризъм. Бреговата линия на запад и изток от Никопол предоставя екзотични места и за най-запалените и претенциозни  любители на риболова.Видовете животни обект на ловен туризъм са: сърна, дива свиня, див заек, ловни фазани, яребица, пъдпъдък, гургулица /прелетна/, гугутка и други.

 • Водни спортове

Река Дунав предоставя много добри условия за развитието на водните спортове, като: плуване, плажен волейбол, гребане и водни ски, каране на джет. Възможно е наемането на лодка, независимо дали само за разходка или за вълнуващ риболов.
 

Природолюбителски / Еко / туризъм-

 

Пещерата „ Нанин камък„ в с. Муселиево- обявявана със Заповед № РД -238 от 1996 год. на МОС /ДВ бр. 55 от 1996 г/ - запазва местобитанията на защитени видове прилепи, обитаващи пещерите на скалния венец югоизточно от селото: пещерен дългокрил, дългопръст нощник – включен в Червената книга на България, голям и малък подкованос. Обща дължина на пещерата 178 м. В местността се намират едни от най-ранните археологически находки свързани с появата и развитието на човека по нашите земи – 50-40 хил.год.  пр.н.е.

 • Част от територията на община Никопол попада в европейската екологична

мрежа НАТУРА 2000, чиято цел е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествено срещащи се видове и места, които те обитават.Това са зони под специална защита, определени от страните членки на ЕС, съгласно Директивата за природните местообитания, както и Специално защитени зони, определени от Директивата за защита на птиците. От територията на община Никопол са обособени две защитени зони:

 

Никополско плато и остров „Лакът”.

Никополското плато по Директивата за защита на птиците обхваща територия от 22260.24 ха, по Директивата за местообитанията 18503.177 ха. Около 18% от Никополското плато попада в ПП”Персина”. Остров „Лакът„ обхваща територия от 1260.94 ха. Около 45% от сухоземната територия попада в ПП ”Персина„. 1. Видове туризъм - Текуща страница
 2. За Никопол
 3. Екопътеки
 4. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ