За Никопол

Дата на публикуване: 02.03.2021 21:27

Страницата е в процес на разработка!!!!          Никопол - един от най-древните градове на България. Селището е  с над 1800 годишна история, като най-ранните следи от живот на територията на днешния град и близката му околност датират от времето на старокаменната епоха /200 000 - 100 000 г. Пр. Хр./.  Свидетелство за богатото културно, духовно, историческо минало на Никопол, са  съхранилите се до днес редица уникални културно-исторически и архитектурни паметници от различни епохи, природни забележителности и резервати. Община Никопол разполага с богат туристически ресурс:

 

 

Културно-исторически туризъм - свързан  с посещения на обекти на културно-историческото наследство: различни паметници и забележителности на културата свързани с историческото минало на съответната дестинация, а също така археологически, архитектурни, етнографски и други обекти.

Обекти:

  Чешмата “Елия” /Сютлийка/

 

Разположена е в южната част на гр. Никопол. Има формата на античен саркофаг с размери: фронт – 4 м., дълбочина – 2 м., височина – 3 м. В челната част е вградена древноримска надгробна плоча, върху която на латински език в мерена реч е издълбана епитафия изразяваща мъката на римския финансов чиновник в провинция Долна Мизия – Фронтон по рано починалата му съпруга Елия. Плочата е датирана към 160 – 181 г. от н. е.

 Паметник на културата категория местно значение.

През XIX век археологът Дижарден, трогнат от стиховете, поставя втора плоча с превод на френски. Паметникът е достъпен за посещение целогодишно.

 

      Скална църква “Св. Стефан”

 

Изсечена в скалите над р. Дунав на около 1 км. източно от града, като част от манастирски комплекс. Запазената част е с размери:

На архитектурната част – 4,5 / 9 м.

На източната страна има три ниши с дълбочина 10 см.

Размери на олтара – 3,5 / 1 / 2,5 м.

По стените има следи от фрески и надписи.

Съществува старо сведение, че един от апостолите на християнската религия – Андрей Първозванни при пътуването си покрай Евксина /Черно море/ е слязъл по течението на Дунава е служил в тази църква. Филип Станиславов в едно от писмата си я споменава като единствен католически храм в гр. Никопол. Обявена за паметник на културата: Д. в. бр. 88 / 1065 г. – категория местно значение; Д. в. бр. 101 / 24.12.1971 г. – паметник на културата с качества за архитектура и изобразително изкуство.

Със Заповед № 709 от 10 юни 2003 год. на министъра на горите и опазване на природната среда с цел опазване на забележителен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека с природата. Заведена е под №731 в Държавния регистър на защитените територии.

 

    Крепоста “Калето” /Шишманова крепост/ - Никопол

 

           

Крепостта „Калето“ / Шишманова Крепост

Крепостта „Калето“ се намира на западния хълм над гр. Никопол, с изглед към града. Частично запазена е западната част на крепостта с „чаршийската врата”. При археологически разкопки са открити различни културни пластове от римски, български и турски период. 

Обявена за паметник на културата в Д. в. бр. 88 / 1965 г. – категория местно значение.

 

  Средновековна кръстокуполна църква  “Св. св. Петър и Павел” – ХІІІ – ХІV в. / Манастирчето/ - Никопол

Обекта е единствена оцеляла част от средновековен манастирски комплекс. Архитектурния стил се определя като Търновско-несебърски.  Сградата е кръстокуполна, еднокорабна, едноабсидна с притвор на запад. Входа към притвора е на юг, а към наоса – на запад. Външните размери на основата на църквата са 10 / 7 м. Обявен за национален паметник на културата І категория – Д. в. бр. 69/1927 г. 

 

 

                         

     Къща - музей “В. Левски” / Смоляновата къща/  - Никопол

Намира се в южната част на гр. Никопол. Типична градска българска къща от преди освобождението. Една от къщите на сем. Смолянови, в която се е укривал В. Левски. Реставрирана през 1968 г. Днес съхранява и.етнографска сбирка от района .

 

 

 

 

 

 

 Паметник на Победата - Никопол

 

Културна забележителност в града е паметника на Победата, издигнат през 1906 г. в чест на загиналите 1300  руски войни за освобождението на Никопол по времето на Руско – турската война 1877-1878 г. 

 

 Художествен монумент - паметник “600 г. от битката при Никопол” - Никопол

 

            В центъра на града се издига художествен монумент - паметник „600 г. от битката при Никопол” в памет на кръстоносците, преминали през града през 1396 год. под водачеството на унгарския крал Сигизмунд и загинали в битката при Никопол.


  1. За Никопол - Текуща страница
  2. Видове туризъм
  3. Екопътеки
  4. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Търсене