Отчет за работата на администрацията през втората година на мандат 2011 - 2015 г.


  1. Отчет за работата на администрацията през втората година на мандат 2011 - 2015 г. - Текуща страница
  2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2014 ГОДИНА
  3. Отчет за първата година от мандата на управление Ноември 2011 г. - Декември 2012 г.