ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2014 ГОДИНА