Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 01.10.2012 08:45

1.

Валерий Димитров Желязков

изтеглете от тук

2.

Любомир Димитров Мачев

изтеглете от тук

3.

Анелия Кирилова Петкова

изтеглете от тук

4.

Асен Костов Стоянов

 изтеглете от тук

5.

Валентин Иванов Костадинов

 изтеглете от тук

6.

Валентин Стоянов Иванов

 изтеглете от тук

7.

Ивайла Иванова Драгова

 изтеглете от тук

8.

Дарин Георгиев Кинов

 изтеглете от тук

9.

Людмил Великов Стоянов

изтеглете от тук

10.

Преспа Димитрова Владимирова

 изтеглете от тук

11.

Момчил Васков Маринов

 изтеглете от тук

12.

Таня Георгиева Русанова

 изтеглете от тук

13.

Таня Ватева Борисова

 изтеглете от тук

14.

Марин Георгиев Цветанов

 изтеглете от тук

15.

Петър Францов Иванов

 изтеглете от тук

16.

Светослав Илиев Светославов

 изтеглете от тук


  1. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ - Текуща страница
  2. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ