Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 02.11.2018 16:17
Мандат 2019г. - 2023г.

№ по ред По кой член и по коя точка от ЗПКОНПИ се подава декларацията Данни за лицето, подало декларацията Дата Подписи
Име, фамилия длъжност Декларатор Водещ регистър
1.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ

АСЕН  СТОЯНОВ

КМЕТ

с.Бацова махала
05.12.2019г.    
2.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ

ВАЛЕНТИН  КОСТАДИНОВ

КМЕТ

с.Муселиево
06.12.2019г.    
3.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ
ЕЛЕОНОРА ВЕНИАМИНОВА

КМЕТ

с.Драгаш войвода
31.01.2020г.    
4.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ
СЕРЬОЖА ЧИПРИЯНОВ

КМЕТ

с.Новачене
06.12.2019г.    
5.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ
ДАРИН  КИНОВ

КМЕТ

с.Въбел
06.12.2019г.    
6.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ
ЛЮБОМИР ТИХОВ

КМЕТ

с.Дебово
05.12.2019г.    
7.

Чл.35, ал.1,т.2

от ЗПКОНПИ
ЕМИЛ ЦЕКОВ

КМЕТ

с.Черковица
04.12.2019г.    

ДОКЛАД ЗПКОНПИ - 31.12.2019г


Мандат 2015г. - 2019г.
Име, Фамилия декларации
1. Асен Стоянов изтеглете от тук
2. Валентин Иванов изтеглете от тук
3. Валентин Костадинов изтеглете от тук
4. Дарин Кинов изтеглете от тук
5. Ивайла Драгова изтеглете от тук
6. Марин Цветанов изтеглете от тук
7. Момчил Маринов изтеглете от тук
8. Петър Иванов изтеглете от тук
9. Преспа Владимирова изтеглете от тук
10. Светослав Светославов изтеглете от тук
11. Таня Борисова изтеглете от тук

  1. Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Текуща страница
  2. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ