Проект BG05M9OP001-2.040-0063 "Патронажна грижа в Община Никопол"

Дата на публикуване: 01.07.2019 00:00

Удължава се предоставянето на услугата „патронажна грижа“ чрез изпълнение на процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 - информация

Заявление потребители

Заявление изпълнители

Приложение 1 - Декларация информирано съгласие


21.09.2020 г.

В условия на пандемия от коронавирус  Община Никопол разширява обхвата на патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Заявление
Съгласие потребител
Автобиография

Лица за контакти:
Ръководител на проекта Искра Ангелова: 0878782083
Диспечер услуги по проекта Снежа Петрова: 0878792017

23.04.2020 г.

Информация относно прием на документи за позицията координатор от Екип за управление на услугата 

21.08.2019 г.

Списък допуснати до интервю

05.08.2019 г.

Информация относно удължаване на срокът за подаване на заявления по проекта до 02.08.2019 г. включително


30.07.2019 г.

Информация относно удължаване на срокът за подаване на заявления по проекта до 29.07.2019 г. включително

22.07.2019 г.

Информация за проект  BG05M9OP001-2.040-0063 "Патронажна грижа в Община Никопол"

Приложение № 1 - Декларация за информирано съгласие

Заявление за потребители

Заявление за изпълнители

01.07.2019 г.