Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

-ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ
ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016


СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

- ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА 07.06.2016Г., 08.06.2016Г. И 09.06.2016Г. В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ - ГР. СОФИЯ

- ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ

ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016