Допълнително възникнали СМР при изпълнение на строителството на РСУО в регион Левски/Никопол/
Допълнително възникнали строително-монтажни работи при изпълнение на строителството на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол/Решение  № 262/28.07.2015 г.
28.07.2015 г.