Бюджети

Бюджет на Община Никопол за 2020 г.

11.02.2020
 --------------------------------------------------------------

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 г.

22.01.2020
 --------------------------------------------------------------

Проект на Капиталов разчет-Бюджет 2020


Окончателен проект на Бюджет-2020                                                      

Окончателен проект на бюджет 2020-по разпоредители

20.01.2020
 --------------------------------------------------------------
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Никопол за 2020 г.


09.01.2020

 --------------------------------------------------------------


                                                                                
 Бюджет на Община Никопол за 2019 г.

                                                                                     

13.02.2019

--------------------------------------------------------------


                                                                                
 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Никопол за 2019 г.


03.12.2018

--------------------------------------------------------------


  Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никопол за 2019 г - Проект

Проектобюджет местни дейности - 2019 г. - Община Никопол

03.12.2018

 --------------------------------------------------------------

 

Бюджет на Община Никопол за 2018 г.

07.02.2018

----------------------------------------------------------------

 

Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никопол за 2018 г. - проект

Проектобюджет местни дейности - 2018 г. - Община Никопол

28.11.2017

 ---------------------------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБДЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2018 Г.

21.11.2017

 ---------------------------------------------------------------                                    

Бюджет на Община Никопол за 2017 г.

17.02.2017

 ----------------------------------------------------------------
Проектобюджет местни дейности  - 2017 г. Община Никопол
         
Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никокол за 2017 г - проект
                                 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2017 г.

24.11.2016

 ----------------------------------------------------------------

Решение № 30 от 28.01.2016 г. на Общински Съвет - Никопол за БЮДЖЕТ 2016

Приложение № 1 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 2 и 2а към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 3 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 4 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 5 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 6 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 7 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 8 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 9 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 10 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 11 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

10.02.2016
----------------------------------------------------------------

Проектобюджет_местни дейности-2016-Община Никопол

Взаимоотоншения между централния бюджет и общината за 2016-проект

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2016 г.

16.11.2015
-----------------------------------------------------------------

Решение № 565 от 13.02.2015 г. на Общински съвет-Никопол за БЮДЖЕТ 2015

Приложение № 1 към Решение № 565 от 13.02.2015г.

Приложение № 2 към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 2 А към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 3 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 4 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 5 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 6 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 7 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 8 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 9 към Решение №565 от 13.02.2015 г.


Приложение № 10 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 11 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 12 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 13 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 14 към Решение №565 от 13.02.2015 г.20.02.2015
-----------------------------------------------------------------
Заповед № 389/04.11.2014 г. на Кмета на Община Никопол


Макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

14.11.2014 г.