ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дата на публикуване: 19.06.2015 13:57Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2021 г.

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2021 г.
дата на публикуване 02.09.2022 г.
-----------------------------------------------
Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.06.2022 г.
Капиталови разходи към 30.06.2022г.
Текущи ремонти към 30.06.2022г.
дата на публикуване 29.07.2022 г.
-----------------------------------------------

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
- Отчет за касово изпълнение на Община Никопол за 2021г.
Капиталов отчет към 31.12.2021г., Текущи ремонти към 31.12.2021г.

дата на публикуване 01.06.2022 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 31.03.2022 г.
Капиталови разходи към 31.03.2022г.
Текущи ремонти към 31.03.2022г.

дата на публикуване 28.04.2022 г.
-----------------------------------------------

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2020 г.

дата на публикуване 21.12.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.09.2021 г.

дата на публикуване 31.10.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.06.2021 г.

дата на публикуване 31.07.2021 г.
-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2020 г.

дата на публикуване 15.06.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 31.03.2021 г.
Капиталов отчет към 31.03.2021г.

дата на публикуване 28.05.2021 г.
-----------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на Община Никопол за 2020 г. - Отчет за касово изпълнение на Община Никопол за 2020г.

Капиталов отчет към 31.12.2020г.

дата на публикуване 08.04.2021 г.
-------------------------------------------

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2019 г.

дата на публикуване 02.03.2021 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюдета на Община Никопол към 30.09.2020 г.

дата на публикуване 31.10.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.06.2020 г.

дата на публикуване 31.07.2020 г.
-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2019 г.

дата на публикуване 29.06.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 31.03.2020 г.

дата на публикуване 30.04.2020 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.09.2019 г.

дата на публикуване 31.10.2019 г.
-----------------------------------------------


Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол към 30.06.2019 г.

дата на публикуване 31.07.2019 г.
-----------------------------------------------

Одитен доклад на Сметна палата за финансов одит на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 31.01.2020 г.

-----------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 30.05.2019 г.
-----------------------------------------------


Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на Община Никопол за 2018 г.

дата на публикуване 22.05.2019 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово зпъълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

дата на публикуване 07.05.2019 г.
-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

дата на публикуване 02.11.2018 г.

-----------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.


дата на публикуване 03.08.2018 г.
-------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол за 2017 г.

дата на публикуване 20.07.2018 г.
-------------------------------------------------

Годишен финансов отчет (ГФО) на Община Никопол за 2017 г.
 
дата на публикуване 02.06.2018 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 02.05.2018 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 02.11.2017 г.
-------------------------------------------------
 
 
дата на публикуване 05.09.2017 г.
-------------------------------------------------
 
дата на публикуване 03.07.2017 г.
-------------------------------------------------

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2016 Г.

дата на публикуване 21.07.2017 г.
-------------------------------------------------

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. 

дата на публикуване
03.05.2017 г.
-------------------------------------------------
Отчет за касово изпълнение към 31.12.2015 г.

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2015 Г.


Отчети за касово изпълнение към 30.09.2015 г.

-----------------------------------------------------------------------------
Отчети за касово изпълнение към 31.12.2014 г.


Решение 625 от 28.05.2015 г. на Общински съвет-Никопол-ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ-31.12.2014

Отчет на Бюджет - Обобщен

Асеново

Бацова махала

Черковица

Дебово

Драгаш войвода

Евлогиево

Жернов

Лозица

Любеново

Муселиево

Никопол

Новачене

Санадиново

Въбел

ОУ "П.Евтимий" с.Новачене

СОУ Хр.Ботев гр. Никопол

ЦДГ № 1

ЦДГ № 2

ЦДГ № 3

ОДК

ЦДГ Бацова махала

ЦДГ Черковица

ЦДГ Дебово

ЦДГ Драгаш войвода

ЦДГ Муселиево

ЦДГ Новачене

Читалище Жернов

Читалище Асеново

Читалище Бацова махала

Читалище Черковица

Читалище Дебово

Читалище Драгаш войвода

Читалище Евлогиево

Читалище Лозица

Читалище Любеново

Читалище Муселиево

Читалище Никопол

Читалище Новачене

Читалище Санадиново

Читалище Въбел
12.06.2015 г.

Наименование Брой тегления
Одитен доклад на Сметна палата-ГФО-Община Никопол 2021 г..pdf 85 Изтегли документ с име "Одитен доклад на Сметна палата-ГФО-Община Никопол 2021 г..pdf"
06.2022.rar 77 Изтегли документ с име "06.2022.rar"
ГФО 2021i.rar 76 Изтегли документ с име "ГФО 2021i.rar"
Cash_Flow_2021_4_6507.xls 114 Изтегли документ с име "Cash_Flow_2021_4_6507.xls"
Текущи ремонти - Отчет за 2021г. IV Тримесечие 6507 Никопол.xlsx 117 Изтегли документ с име "Текущи ремонти - Отчет за 2021г. IV Тримесечие 6507 Никопол.xlsx"
Месечен отчет за 2021 Декември 6507 Никопол.xlsx 113 Изтегли документ с име "Месечен отчет за 2021 Декември 6507 Никопол.xlsx"
ПОКАНА за публично обсъждане на Отчета по бюджета на Общ.Никопол за 2021.doc 126 Изтегли документ с име "ПОКАНА за публично обсъждане на Отчета по бюджета на Общ.Никопол за 2021.doc"
Текущи ремонти - Отчет за 2022г. I Тримесечие 6507 Никопол.xlsx 198 Изтегли документ с име "Текущи ремонти - Отчет за 2022г. I Тримесечие 6507 Никопол.xlsx"
Месечен отчет за 2022 Март 6507 Никопол.xlsx 180 Изтегли документ с име "Месечен отчет за 2022 Март 6507 Никопол.xlsx"
03__2022.rar 210 Изтегли документ с име "03__2022.rar"
III-трим.2021.rar 378 Изтегли документ с име "III-трим.2021.rar"
Одитен доклад за 2020 г. Сметна палата.pdf 408 Изтегли документ с име "Одитен доклад за 2020 г. Сметна палата.pdf"
II_21.rar 432 Изтегли документ с име "II_21.rar"
ГФО.rar 598 Изтегли документ с име "ГФО.rar"
КР 31.03.21.rar 572 Изтегли документ с име "КР 31.03.21.rar"
1-во трим 2021.rar 622 Изтегли документ с име "1-во трим 2021.rar"
ОТЧЕТ-КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-31.12.2020 г.pdf 605 Изтегли документ с име "ОТЧЕТ-КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-31.12.2020 г.pdf"
Total_Cash_Report_2020_4_6507.xls 636 Изтегли документ с име "Total_Cash_Report_2020_4_6507.xls"
3-ПОКАНА за публично обсъждане на Отчета на Общ.Никопол за 2020.doc 608 Изтегли документ с име "3-ПОКАНА за публично обсъждане на Отчета на Общ.Никопол за 2020.doc"
ГФО доклад.pdf 675 Изтегли документ с име "ГФО доклад.pdf"
3-то трим 2020.rar 1004 Изтегли документ с име "3-то трим 2020.rar"
  1. ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ - Текуща страница
  2. МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
  3. Бюджети
  4. Отчети за касово изпълнение