Действащи ставки

Дата на публикуване: 30.05.2014 08:12

Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на община Никопол през 2018 год.


1. Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/


- ДНИ за имоти на физически лица, разположени на територията на град Никопол – 2,0 промила


- ДНИ за имоти на физически лица, разположени на територията на всички останали населени места в община Никопол (без гр. Никопол) – 2,5 промила

 

- ДНИ за имоти на юридически лица, разположени на територията на всички населени места в община Никопол – 3.0 промила

2. Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

- при възмездно придобиване на имущество – 3.0 процента

- при безвъзмездно придобиване на имущество по давност – 3.5 процента


- при дарение на имущество между братя и сестри и техните деца – 0,8 процента

- при дарение на имущество извън горните случаи – 5.0 процента 

3.Данък върху превозните средства за леки автомобили

1. до 37 kW включително –  0,34 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,40  лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,54  лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,23  лв. за 1 kW.
 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, както следва:

- До 5 години включително с коефициент 2,8;

- Над 5 до 14 години включително с коефициент 1,5;

- Над 14 години с коефициент 1.

 
4.Такса битови отпадъци  /ТБО/

- За гр.Никопол

Физически лица

                                   В промили 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

1.5

2.09

0.91

4.5

Неж.имоти

1.5

2.09

0.91

4.5

 

Юридически лица

                                                                      В промили 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

1.6

2.23

0.97

4.8

 

Неж.имоти

2.0

2.79

1.21

6.0

 

 

- За всички останали населени места

 

Физически лица

                                   В промили 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

1.6

2.23

0.97

4.8

Неж.имоти

1.2

1.68

0.72

3.6

 

Юридически лица

                                                                      В промили 

 

Сметосъбиране и сметоизвозване

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

1.6

2.23

0.97

4.8

 

Неж.имоти

2.0

2.79

1.21

6.0

 


- За имоти намиращи се извън районите, в които е организирано събиране и извозване на ТБО да се събира такса за ползване на депо/а за обезвреждане на ТБО и такса за чистота

 

Физически лица

                                   В промили 

 

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

1.68

0.72

2.4

Неж.имоти

2.51

1.09

3.6

 

Юридически лица

                                                                      В промили 

 

Депо

чистота

Общо:

Жил.имоти

3.35

1.45

4.8

 

Неж.имоти

2.51

1.09

3.6

 Нормативна уредба: Закон за местните данъци и такси, Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Никопол, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Никопол.

 


  1. Действащи ставки - Текуща страница
  2. Съобщения
  3. Проверка - Данъци
  4. Формуляри