ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ за периода 2020 – 2022 години

Дата на публикуване: 10.03.2020 00:00
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2020 г.

дата на публикуване 10.03.2021г.
----------

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност за 2019 г.

дата на публикуване 10.03.2020г.

----------

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ за периода 2020 г. – 2022 г.


дата на публикуване 10.03.2020г.

----------

Решение № 56/27.02.2020 г.

дата на публикуване 10.03.2020г.
----------

Отчет на ЗЕЕ за 2022г.

дата на публикуване 28.02.2023г.
----------

Наименование Брой тегления
FormaZEE_new_final (1).xls 9 Изтегли документ с име "FormaZEE_new_final (1).xls"
Форма ЗЕЕ Община Никопол 2020.xls 402 Изтегли документ с име "Форма ЗЕЕ Община Никопол 2020.xls"