Новини
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2020 г.
09.01.2020

На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спортни сдружения и цялата общественост, на публично обсъждане от местната общност на проекта на бюджет за 2020 г., което ще се проведе, както следва:

 

Дата, ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет

1.

21.01.2020 г. - вторник

14:00 часа

гр.НИКОПОЛ, ул.”Ал.Стамболийски” № 5,       в сградата на Общинска администрация-Никопол, 3-ти етаж, заседателна зала

 

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Община Никопол на адрес: http://www.nikopol-bg.com, категория „Бюджет”.

Предложения, мнения, препоръки и становища по проекта за бюджет за 2020 г. може да подавате до 10.01.2020 г. в деловодството на Община Никопол на адрес: гр.Никопол, ул.”Ал.Стамболийски” № 5, ет.1, информационен център за граждани и юридически лица или на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

Важните решения за бъдещето се вземат с  активното Ви участие. С публичното обсъждане се дава възможност да бъдете информирани и реално да участвате във формирането на обществените приоритети.

 

Очакваме Ви!

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"