Добре дошли

17.11.2020
Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

09.11.2020
В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна...

09.11.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   С Решение №136/29.10.2020 год. Общински съвет – Никопол дава съгласие на Община Никопол, териториалния обхват за прилагане на Наредба №6/07.10.2019г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление да е на територията на град Никопол. Във връзка с чл.6, ал.4 от Наредба №6/07.10.2019г. за...

30.10.2020
В навечерието на Деня на народните будители в  Никопол бе представена новата книга със стихове на госпожа Юлия Иванова - „Добър ден”.  Стихове за деца и възрастни, за доброто и красивото, за песимизма и оптимизма на дните в които живеем, за силата да  откриваме важните неща в живота, за вярата в щастливото утре. Събитието, организирано...

30.10.2020
На основание Писмо с изх.№ 07-06-124/29.10.2020г. на председателя на НСИ във връзка, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документите за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020г. включително                 Документите могат да се получават и подават по образец...