Добре дошли

08.04.2024
Съобщение във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2024г. в горските територии на област Плевен и предпоставките за възникване на пожари в горските територии

01.04.2024
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.04.2024 г. (вторник) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала (№ 317), където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и...

27.03.2024
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учреден е през 2003 г., в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето....

21.03.2024
Областна администрация - Враца за поредна година организира една от най мащабните туристически инициативи, а именно Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица", който се провежда в периода 27 Май - 2 Юни.Повече информация може да намерите ТУК!!!тел. за връзка за желаещи да се включат от община Никопол - 0879259443

20.03.2024
МОЖЕМ ЛИ ДА ПРОМЕНИМ СВЕТА ЗА 1 ЧАС? Ще си кажете: „Невъзможно е. Та това е само един час.“ Но ако всеки от нас, независимо къде се намира, отдели 60 минути и ги подари на Земята, ще имаме силата да опазим общия ни дом и да го завещаем повече от прекрасен на децата...

09.02.2024
ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Възложител: ИАППД Седалище: гр. Русе, ул. Славянска 6, На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху...