Добре дошли

24.02.2021
Във връзка със започналата масова ваксинация в България срещу COVID – 19, на територията на община Никопол, в Многопрофилна болница за активно лечение, се разкрива имунизационен кабинет за поставяне на ваксини срещу вируса . Уведомяваме гражданите, които имат желание да се ваксинират срещу COVID – 19, че: КАБИНЕТЪТ ОТВАРЯ ВРАТИ УТРЕ – 25 ФЕВРУАРИ 2021 ГОД. /...

24.02.2021
П О К А Н А „ КОГАТО СМЕ ЗАЕДНО - МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ Под това мото Община Никопол през 2021 год. ще организира всички събития, свързани с доброволното участие на гражданите в създаването на по-красива, чиста и здравословна околна среда. За превръщането на нашите населени места в предпочитано място за живеене и любима туристическа дестинация. Кампанията ще продължи...

03.02.2021
Проект на Бюджет на Община Никопол за 2021 г.ПРОЕКТ!                                        Р А З Ч Е Т                                                     на целевите средства за  капиталови разходи за 2021 година на Община Никопол, код 6507 (в т.ч. по чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г.: 541 500 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР)              (НАЧАЛЕН ПЛАН)    (в лева) № по ред Наименование на...

03.02.2021
При влошената епизоотичната ситуация , по  отношение на заболяването инфлуенца по птиците, всички собственици на домашни птици в населените места,които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила: Да не допускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите- във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици. По възможност да отглеждат разделно...

27.01.2021
Община Никопол, в качеството си на доставчик, стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги. І. Информация за кандидат-потребителите „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от...

21.01.2021
На 21.10.2020г. община Турну Мъгуреле, водещ бенефициент, в партньорство с Община Никопол, сключи договор за субсидия за изпълнението на проект “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ НА ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ И НИКОПОЛ” („Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol - 16.5.2.044“).   На 06.01.2021г. между МРРБ (Национален Орган по програмата) и Община Никопол...