КОНТАКТИ
гр. Никопол, п.к. 5940, ул. "Александър Стамболийски" № 5
телефон: 06541/2190, факс: 06541/2764
e-mail: obshtina@nikopol-bg.com
Булстат: BG000413885
Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението: