ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2021 г. НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 01.06.2022 11:16

Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.06.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства за 2021 година на Община Никопол

 

Отчет за касово изпълнение на Община Никопол за 2021г.


Капиталов отчет към 31.12.2021г., Текущи ремонти към 31.12.2021г.


Приканваме заинтересованите лица, желаещи да получат отговори на своите въпроси по темата да правят своите запитвания приоритетно на електронна  поща на общината:  obshtina@nikopol.egov.bg   или obshtina@nikopol-bg.com или на хартиен носител на адрес гр. Никопол, пощ.код 5940, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5.

Наименование Брой тегления
Текущи ремонти - Отчет за 2021г. IV Тримесечие 6507 Никопол.xlsx 114 Изтегли документ с име "Текущи ремонти - Отчет за 2021г. IV Тримесечие 6507 Никопол.xlsx"
Месечен отчет за 2021 Декември 6507 Никопол.xlsx 123 Изтегли документ с име "Месечен отчет за 2021 Декември 6507 Никопол.xlsx"
Cash_Flow_2021_4_6507.xls 135 Изтегли документ с име "Cash_Flow_2021_4_6507.xls"