ВАЖНО!!!!! ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „Тази приказка – Живот“ и ФОТОКОНКУРС „ТАЗИ ПРИКАЗКА - ЖИВОТ“ С ТЕМА „ЗАПЕЧАТАНИ МОМЕНТИ ОТ МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО - 2021“

Дата на публикуване: 24.08.2021 21:43

О  Б  Я  В  А   ЗА    К  О  Н  К  У  Р  С И

Изминаха  години от трагичните  събития довели до отнемането на живота  на нашата съгражданка, Вероника Трайчева Здравкова /1991-2015/ и смъртта на Олару Роберт Стефан /1989-2013/от град Миовене - Р.Румъния.

Те двамата  запечатваха  красивите моменти от живота  – Вероника, чрез своите стихове, а Олару Роберт Стефан, чрез обектива на своя фотоапарат.
Със свое Решение, Общински съвет Никопол дава съгласие за обявяването на ежегоден конкурс за поезия и фотоконкурс в памет на  Вероника Здравкова и Олару Роберт Стефан.

ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„Тази приказка – Живот“

Конкурсът е обявен по Решение на Общински съвет – Никопол в памет на Вероника Трайчева Здравкова.

Цел  на конкурса: да  стимулира таланта на младите хора в областта на литературата, да развива усета към красивото, същественото и значимото, да утвърждава нравствени и естетически ценности.

В конкурса могат да кандидатстват физически лица разделени в две възрастови групи: първа група от 10 до 18 г. включително и втора група от 19 до 29 години.  Кандидатите могат да представят:

 • в категория „Поезия“ – до три свои стихотворения
 • в категория „Проза“ –  до два разказа или есета.

Задължително изискване е конкурсните произведения да не са публикувани предварително и да не превишават три страници формат А4, с шрифт Times new roman.                                                                                                                            

Кандидатстването се извършва, чрез подаване на заявление за участие в конкурса, свободен текст, придружено с оригинал на творбата, подписана от автора на адреса на общината:

Гр. Никопол 5940

Община Никопол

Ул.“Ал.Стамболийски“ №5

За общински конкурс за литературно творчество“ Вероника Здравкова“

Заедно с творбите на отделен лист следва да бъдат изписани данни на автора:

 • Трите имена,
 • Дата на раждане
 • Кратка биография
 • Телефон и e–mail за контакт
 • Заглавия на творбите. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.

Заявления, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание;

Срока за подаване на творбите е до 30.09.2021 година.

Предложенията ще се оценяват от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Никопол. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 01.11.2021 год.

 

Награди: Първа награда – 200 лв. и грамота;

                Втора награда – 150 лв. и грамота;

                Трета награда – 100 лв. и грамота


ОБЩИНА  НИКОПОЛ

ОБЯВЯВА  ФОТОКОНКУРС „ТАЗИ ПРИКАЗКА - ЖИВОТ“

С ТЕМА  „ЗАПЕЧАТАНИ МОМЕНТИ ОТ МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО - 2021„

 

Фотоконкурсът е обявен по Решение на Общински съвет – Никопол в памет на Олару Роберт – Стефан.

Лятото е специален сезон – сезон за почивки, пътувания, сезон за градината, за море и отдих!  

Конкурсът е насочен към младите хора /на възраст от 16 до 29 години включително/ и има за цел да даде възможност на всеки любител фотограф да представи своя свят, чрез запечатани моменти от лято  - 2021!

Условия на конкурса:
- В надпреварата могат да участват младите хора от община Никопол и гр. Миовене – Р.Румъния.
- Фотографиите трябва да бъдат съобразени с темата и да показват красиви места сред местната природа през лятото: реки, природни забележителности, защитени територии, характерни растителни и животински видове и др. снимани на територията на община Никопол и района на град Миовене – Р.Румъния.                                                                                                                          

Всеки участник има право да изпрати до 3 авторски снимки, които следва да бъдат във формат JPG.
- Краен срок: Снимките могат да бъдат изпращани до 30 .09.2021 година на адрес:

Република България

гр. Никопол, п.к. 5940

Обл. Плевен                                                            

Ул. „ Ал. Стамболийски „ №5

Община Никопол

Анелия Димитрова

/ за фотоконкурса /

 

Или на е-mail: em_ ol@abv.bg /за фотоконкурса/

 

 След тази дата снимки няма да бъдат приемани. Не се допускат до участие снимки с неприлично съдържание, анонимни снимки и такива които не кореспондират с темата.

- Заедно с тях участникът трябва задължително да прикачи файл със следното съдържание:

 • име и фамилия, възраст, населено място, училище, е-mail и телефон за връзка, заглавие на снимката и кратко описание /до 5 реда/ къде е направена и какво изобразява.
  - С изпращането на снимките участникът се съгласява те да бъдат публично споделени в интернет пространството,!
  - В специално създадения албум във Фейсбук ще бъдат публикувани всички участващи в конкурса снимки по реда на тяхното получаване. 

Предложенията ще се оценяват от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Никопол. Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на 01.11.2021 год.

Награди: Първа награда – фотоапарат и грамота;

                Втора награда – статив за фотоапарат и грамота;

                Трета награда – чанта за фотоапарат и грамота