ВАЖНО ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА РИБОЛОВА - Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите през 2021 г.

14.04.2021 23:00

Уведомяваме  всички  любители на  риболова, че със своя Заповед № РД 09-385 от 1304.2021 г. , Министърът на земеделието, храните и горите, на основание чл.32, ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, чл.3, ал.1 и чл.5, ал. 2 от Устройствения правилник  на МЗХГ и във връзка с установяване на сроковете на забрана на улов на риба и други водни организми  през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти ,

  1. Забранява улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА –

От 15.04.2021 г.  до 14.05.2021 година

  1. Разрешава любителския риболов през периода на забравата в следните водни обекти на територията на страната:

Област Плевен:

  • ……………………………………………………………
  • ……………………………………………………………..
  • Р. Дунав – в участъка от източната част на ферибота в град Никопол при р. км. 598 в продължение 4 р. км. До р. км. 594 ( канарата) в землището на общ. Никопол.


Приложение: Заповед № РД 09-385 от 1304.2021 г. , Министърът на земеделието, храните и горите

Галерия
Наименование Брой тегления
zapoved.pdf 27 Изтегли