Нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделски култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Уважаеми земеделски стопани и пчелари в Община Никопол с настоящето съобщение Ви информираме, че в брой 101 от 27 ноември 2020г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделски култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

        В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е да се подчертае, че до 28 февруари 2021г., в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 2021г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

        Предвид горепосоченото е необходимо да предприемете действия за регистрация в електронната оповестителна платформа, която е свързана с уведомяване при третирания с продукти за растителна защита, както и етапите, които следва да се изпълнят за успешна регистрация в системата.

        За целта Ви предоставяме Указания за установяване на връзка, регистрация и използване на електронната оповестителна платформа.

        В допълнение Ви обръщаме внимание, че към момента на регистрация, пчеларите следва да имат валидна електронна поща.   


Ръководство


Наименование Брой тегления
РЪКОВОДСТВО.pdf 31 Изтегли