Заповед № 284/23.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район през за 2021 г.