Заповед № 282/22.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на комисия за проверка съгласно чл.140а от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация във връзка с писмени сигнали на собственици на имоти относно адресни регистрации на лица в нарушение на чл.92, чл.99, чл.99а от Закона за гражданската регистрация.