Новини
На 12 август 2020 година /сряда/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в гр.Никопол.
11.08.2020

Третирането  ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населеното място на всички установени и нововъзникнали биотопи.

       Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.     

       Необходимо е да се вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени.

       Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

       Третирането ще започне от 20:00 часа и ще се извърши само при благоприятни метеорологични  условия за извършване на дезинсекционни обработки.

ЗАБЕЛЕЖКА: При неблагоприятни метеорологични условия, третирането ще се извърши на 13 август 2020 година /четвъртък/ от 20:00 часа.