Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол

 

П О К А Н А
 
Уважаеми земеделски производители Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
 
на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа
 в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол
 
На срещата ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие“гр.Плевен, Общинска служба „Земеделие „гр.Никопол и Бисер Балчев.