Новини
На 13-14 юли 2020 година /понеделник и вторник/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в следните населени места на община Никопол както следва: с.Бацова махала, с.Санадиново, с.Новачене, с.Дебово и гр.Никопол.
13.07.2020

Третирането  ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи.

       Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.     

       Необходимо е да се вземат предпазни мерки по време на третирането – да няма движение по улиците, а прозорците да останат затворени.

       Изпълнител на третирането съгласно сключен договор е "Д.Д.Д.-1"ООД, гр. София.

       Третирането ще започне от 19.00 часа и ще се извърши само при благоприятни метеорологични  условия за извършване на дезинсекционни обработки.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"