Заповед № 136 от 21.05.2020 г. на Кмета на Община Никопол относно организирането на приема на деца в детските градини от 01.06.2020 г.