Новини
Забранява се нарагламентирането изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места
14.11.2019

Във връзка с настъпването на отоплителния сезон и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Ви уведомяваме, че се забранява нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места.

Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв.

Съгласно чл. 134 от ЗУО едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10000 до 50000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.

При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

 

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"