Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Бюджети

      Бюджет на Община Никопол за 2017 г.

17.02.2017

                                                                                    ----------------------------------------------------------------
Проектобюджет местни дейности  - 2017 г. Община Никопол
         
Взаимоотношения между централния бюджет и Община Никокол за 2017 г - проект
                                 
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2017 г.


24.11.2016

----------------------------------------------------------------
Решение № 30 от 28.01.2016 г. на Общински Съвет - Никопол за БЮДЖЕТ 2016

Приложение № 1 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 2 и 2а към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 3 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 4 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 5 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 6 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 7 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 8 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 9 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 10 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

Приложение № 11 към Решение № 30 от 28.01.2016 г.

10.02.2016
----------------------------------------------------------------

Проектобюджет_местни дейности-2016-Община Никопол

Взаимоотоншения между централния бюджет и общината за 2016-проект

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2016 г.

16.11.2015
-----------------------------------------------------------------

Решение № 565 от 13.02.2015 г. на Общински съвет-Никопол за БЮДЖЕТ 2015

Приложение № 1 към Решение № 565 от 13.02.2015г.

Приложение № 2 към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 2 А към Решение № 565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 3 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 4 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 5 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 6 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 7 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 8 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 9 към Решение №565 от 13.02.2015 г.


Приложение № 10 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 11 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 12 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 13 към Решение №565 от 13.02.2015 г.

Приложение № 14 към Решение №565 от 13.02.2015 г.20.02.2015
-----------------------------------------------------------------
Заповед № 389/04.11.2014 г. на Кмета на Община Никопол


Макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности


14.11.2014 г.
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg