Кметове на кметства и кметски наместничества

КМЕТСТВА ОТ ОБЩИНА НИКОПОЛ мандат 2015 г.-2019 г.

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Контакти

 

телефон:

Мобилен тел.

e-mail

КМЕТСТВО с.АСЕНОВО

Петър Францов Иванов  

06540/2233

0878782066

asenovo@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.БАЦОВА МАХАЛА

Асен Костов Стоянов  

06549/2531

0878782068

batsova@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с. ВЪБЕЛ

Дарин Георгиев Кинов 

06542/2050

0878782060

vabel@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.ДЕБОВО

Ивайла Иванова Драгова

06548/2233

0878782065

debovo@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.ДРАГАШ ВОЙВОДА

Момчил Васков Маринов

06547/2336

0878782093

dragash@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.ЛОЗИЦА

Преспа Владимирова Димитрова

06546/2234

0878782074

lozitsa@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.ЛЮБЕНОВО

Таня Ватева Борисова

06545/2324

0878782071

lyubenovo@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.МУСЕЛИЕВО

Валентин Иванов Костадинов

06543/2373

0878782063

muselievo@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.НОВАЧЕНЕ

Валентин Стоянов Иванов

06544/2121

0878782067

novachene@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.САНАДИНОВО

Светослав Илиев Светославов

06549/2277

0878782069

sanadinovo@nikopol-bg.com

КМЕТСТВО с.ЧЕРКОВИЦА

Марин Георгиев Цветанов

06541/5981

0878782061

cherkovitsa@nikopol-bg.com

 

КМЕТСКИ  НАМЕСТНИЦИ

 

 

 

Населено място  с. ЕВЛОГИЕВО

Таня Георгиева Русанова

06545/2267

0879259442

evlogievo@nikopol-bg.com

Населено място  с. ЖЕРНОВ

Людмил Великов Стоянов

06543/2269

0878782062

zhernov@nikopol-bg.com