Зам. кмет
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Име и фамилия: арх. Бойко Балтаков
Телефон:
e-mail:

Приемен ден:

Четвъртък
от 14:00 ч. до 16:00 ч.