Състав

СЪСТАВ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- НИКОПОЛ, МАНДАТ 2015 -2019

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ - КРАСИМИР ХАЛОВ ( ПП „ГЕРБ”)

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ – СВЕТОСЛАВ  АНГЕЛОВ НЕЗАВИСИМ

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ – ИНЖ. МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА (ПП "АБВ")

ПП "ГЕРБ" (ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ)

 

НАДКА БОЖИНОВА ДИМИТРОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ГРУПА

КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ

СВЕТЛА МИЛАНОВА АСЕНОВА

ИВАН СТОИЛОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АЙХАН ОРХАНОВ ОСМАНОВ

 

ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

 

КИРИЛ СИМЕОНОВ КИРИЛОВ

ИНЖ. МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

ПП "БСП" (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ)

 

ЕМИЛ ИЛИЕВ БЕБЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ГРУПА

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СТОИЛОВ

КРАСИМИР ГАТЕВ МИЛАНОВ

Д-Р ЦВЕТАН ПАСКАЛЕВ АНДРЕЕВ

 

ПП "ДПС" (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ)

 

АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ГРУПА

МАЙДЪН АХМЕДОВ САКАДЖИЕВ

ИЛИЯС МАХМУДОВ УСУВ

АХМЕД ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

 

НЕЗАВИСИМ

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ