Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Покана за публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Никопол за 2017 г.
20.07.2018
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.08.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Никопол за 2017 година.

141 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАД НИКОПОЛ ОТ ОСМАНСКО РОБСТВО
13.07.2018

Финална пресконференция относно приключване изпълнението на проект №BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява полицията в град Никопол“
11.07.2018

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.022: МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“ Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.022: МИГ Белене - Никопол „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене – Никопол“
18.06.2018

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ”
18.06.2018

Ден на репродуктивното здраве 2018
06.06.2018