Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Във връзка с предстоящо годишно облагане, касите на сектор „Приходи“ в гр. Никопол и населените места, няма да работят с клиенти на 15.01.2020г. С оглед на това посредниците и пунктовете за годишен технически преглед няма да достъпват главния сървър.
13.01.2020
Във връзка с предстоящо  годишно облагане, касите на сектор „Приходи“ в гр. Никопол и населените места, няма да работят с клиенти на 15.01.2020г. С оглед на това посредниците и пунктовете за годишен технически преглед няма да достъпват  главния сървър. 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2020 г.
09.01.2020
На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спортни сдружения и цялата общественост, на публично обсъждане от местната общност на проекта на бюджет за 2020 г., което ще се проведе, както следва:   № Дата, ден от седмицата Час на провеждане Място на провеждане на публичното обсъждане на проекта на бюджет 1. 21.01.2020 г. -...

От 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП.
08.01.2020
БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 5800 Плевен, пл. „Възраждане”, № 1, офис 307, тел. 0876302559, e-mail: bsapop@abv.bg Изх.№ 009/08.01.2020 г.   ДО Г-Н ИВЕЛИН САВОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,               От името на Браншово сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, Ви уведомявам, че от 00.01ч. на 13.01.2020 г., в знак на протест, от Автогара Плевен  ще бъде преустановен общественият превоз на пътници по редовните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, обслужвани от членовете на БСАПОП.             Протестните действия ще продължат до поемане на ясни ангажименти с конкретни срокове и действия от страна на правителството за решаване на поставените от нас...

Изменен срок за подаване на декларации по чл. 24 от Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол
18.12.2019
Във връзка с изменение на чл. 71 от Закона за местните данъци и такси, обнародван с ДВ бр. 98 от 2018г., в сила от 01.01.2019г., уведомяваме всички собственици на недвижими имоти на територията на община Никопол, че крайния срок за подаване на декларация по чл. 24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол е 31 октомври. Всички подадени след този срок декларации няма да бъдат уважени и собствениците няма да бъдат облекчени от част от таксата за битови отпадъци.

В Никопол запалиха светлините на Коледната елха
10.12.2019
С много настроение, жители на Никопол и гости на града се събраха на площада пред  общината, за да гледат празничната програма  и светлинното шоу по случай запалването светлините на Коледната елха.  На сцената  се изявиха малките таланти от ДГ „Щастливо детство”, а  Снежанка, малката фея и Дядо Коледа  бяха посрещнати с много радост и  усмивки.  Коледната  приказка с много фойерверки, подаръци за всички  деца и настроение бе организирана  в навечерието на най-светлите празници  от общинска администрация – Никопол,  под патронажа на кмета на  Общината, г-н Ивелин Савов.

Община Никопол организира на 02.12.2019 г.от 16,00 часа в заседателната зала, находяща се в Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5,ет. 3 информационен ден за разясняване на възможностите за обновяване на жилищни сгради по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони - 3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж 2014-2020 г.”
29.11.2019