Контакти

КОНТАКТИ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –НИКОПОЛ

Адрес : 5940гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” №5, етаж 3

 

 Име и длъжност

Телефон

Е-mail

Красимир Халов - Председател

0884699952

06541/21-91

obs_nik@abv.bg

Христина Миланова – гл.специалист „Общински съвет”

 

0884699958

06541/25-08

 

Факс:06541/27-64

obs_nik@abv.bg  

 Светослав Ангелов - зам. Председател
0884699939
 
инж. Мария Георгиева - зам. Председател
0877517624
 
 Айхан Османов - общински съветник
 0879259441  
 Светла Асенова - общински съветник  0884699957  
 Иван Павлов - общински съветник 0889194330  
 Димитър Георгиев - общински съветник  0879259439  
 Надка Божинова - общински съветник  0878782099  
 Емил Бебенов - общински съветник  0888469250  
 Красимир Гатев - общински съветник  0877517621  
 Любомир Стоилов - общински съветник  0878782064  
 д-р Цветан Андреев - общински съветник  0877517620  
 Майдън Сакаджиев - общински съветник  0878782091  
 Ахмед Юсеинов - общински съветник  0877517615  
 Илияс Усов- общински съветник  0877517603  
 Ахмед Ахмедов - общински съветник  0876187807  
 инж. Кирил Кирилов - общински съветник  0884699935