Контакти

КОНТАКТИ


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –НИКОПОЛ

Адрес : 5940гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” №5, етаж 3

 

 Име и длъжност

Телефон

Е-mail

инж. Мария Георгиева - Председател

0884699939

06541/21-91

obs_nik@abv.bg

Христина Миланова – гл.специалист „Общински съвет”

 

0884699958

06541/25-08

Факс:06541/27-64

obs_nik@abv.bg  

 Красимир Халов - зам.                   Председател
0884699952

 Светослав Ангелов - зам.             Председател
0877517624

 Айхан Османов - общински съветник
 0879259441
 Светла Асенова - общински съветник 0884699957
 Иван Павлов - общински съветник 0889194330
 Димитър Георгиев - общински съветник 0879259439
 Надка Божинова - общински съветник 0878782099
 Емил Бебенов - общински съветник 0888469250
 Красимир Гатев - общински съветник 0877517621
 Любомир Стоилов - общински съветник 0878782064
 д-р Цветан Андреев - общински съветник 0877517620
 Майдън Сакаджиев - общински съветник 0878782091
 Ахмед Юсеинов - общински съветник 0877517615
 Илияс Усов- общински съветник 0877517603
 Ахмед Ахмедов - общински съветник 0876187807
 Кирил Кирилов - общински съветник 0884699935