Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен за 2015-2016 г.
Заповеди по чл.37 в.ал.10 и 16 от ЗСПЗЗ

РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ. 75А, ЧЛ.37В,АЛ.3,Т.2, ЧЛ.37В, АЛ.6

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муселиево съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Черковица съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бацова махала съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.

Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Новачене съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов съгласно подписаните между собствениците и/или ползвателите споразумения за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 г.