Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година

Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение Община НикополПублична покана

Указания

Приложения

Протокол

Решение № 338/18.09.2015 г.

Договор № 301
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg