Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

„Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол

„Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров",
участък от км 0+503,29 до км 6+600;2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ.
(Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”;3. „Поддръжка рехабилитиран път №500 РVN2121 /ІІ-34,Дебово-
Никопол/-ВЪБЕЛ/ ІІ-52/,км 0+000 до км 4+840/ и 4. „Поддръжка рехабилитиран път №499 РVN2120 /ІІ-34,Дебово-
Никопол/-ЕВЛОГИЕВО,км 0+000 до км 3+320/.
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg