Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци по две обособени позиции

Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци  по две обособени позиции: Обособена позиция 1:Доставка на контейнери за събиране на "зелени" отпадъци: Обособена позиция 2 Доставка на мобилно експлоатационно оборудване  за транспортиране на" зелени " отпадъци , с финансиране по проект " Изграждане на Регионална система за управление на отпадъциште в Регион Левски /Никопол/ ,финансиран по Оперативан програма " Околна среда 2007-2013 г , Приоритетна ос 2 "Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци".
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg