РСУО ЛЕВСКИ/НИКОПОЛ

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол

Адрес на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Левски /Никопол/ – с. Санадиново, община Никопол

Оператор ДЗЗД „Екосорт Никопол“ гр. София, ул. „Банско шосе“ №13, тел. 02/4341710 и 02/4341713


Договор за депониране на отпадъци

Заявление за депониране на отпадъци

Правила за приемане и депониране на отпадъци

Протокол  №9 от 01.07.2016 г. от общо събрание

Протокол № 10 от 10.08.2016г. от общо събрание

Протокол № 11 от 04.11.2016 г. от общо събрание

Протокол № 12 от 28.03.2017 г. от общо събрание

Протокол № 13 от 23.10.2017 г. от общо събрание