Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

РСУО ЛЕВСКИ/НИКОПОЛ

Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Левски/Никопол

Адрес на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Левски /Никопол/ – с. Санадиново, община Никопол

Оператор ДЗЗД „Екосорт Никопол“ гр. София, ул. „Банско шосе“ №13, тел. 02/4341710 и 02/4341713


Договор за депониране на отпадъци

Заявление за депониране на отпадъци

Правила за приемане и депониране на отпадъци

Протокол  №9 от 01.07.2016 г. от общо събрание

Протокол № 10 от 10.08.2016г. от общо събрание

Протокол № 11 от 04.11.2016 г. от общо събрание

/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg