Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Банкови сметкиБанкова сметка за внасяне на средствата по чл.37В., ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ


Титуляр: Община Никопол

Банка:  „Банка ДСК” ЕАД клон Никопол;

IBAN: BG07STSA93008470000000

BIC:  STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ КОД: 44 42 00

/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg