Новини

ПРАЗНИК В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
01.06.2017
По повод Първи юни – Международния ден на детето и завършването на първата година от заниманиятапо интересив рамките на проект №BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт“, финансиран подоговор №BG05M2OP001-3.001-0011-C01, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M2OP001-3.001“Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в детските градини, кметът на Община Никопол – д-р Валерий Желязков посети всички детски градини в общината. Той беше посрещнат от учителските екипи, децата и техните родители. Децата показахакакво...

Начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“
15.05.2017
На 19.05.2017 г. от 11.00 ч. ще се проведе начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол“, който се осъществява от Община Никопол с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Никопол сключи договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните...

Начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява Домовете в град Никопол“
15.05.2017
На 19.05.2017 г. от 12.00 ч. ще се проведе начална пресконференция в Община Никопол, на която ще бъде представен Проект №BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява Домовете в град Никопол“, който се осъществява от Община Никопол с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Община Никопол сключи договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01/26.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните...

ХХХVI КРАЙДУНАВСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА – НИКОПОЛ` 2017
21.04.2017
           ПРОГРАМА ХХХVI КРАЙДУНАВСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА – НИКОПОЛ` 2017 май 2017 г. (неделя) 10 : 00 ч.       Х-ти фолклорен събор ”Живи въглени” в с.Дебово, площада 9 май 2017 г. (вторник) 10 : 30 ч.   Ден на Европа и 72 години от края на Втората световна война, площад Европа 10 май 2017 г. (сряда) 10 : 30 ч.      Гостуващи изложби в читалище „Напредък 1871“: Национален конкурс „Шарен петльо от Голица – 2“ „Календарни празници в Етъра“ - Етнографски музей на открито гр.Габрово 11 май 2017 г. (четвъртък) 16 : 00 ч.     Откриване на изложба на Марин Флоров-Мичика - художник и скулптор Ден на библиотекаря, лекционна зала  13 май 2017 г. (събота) 17 :...

"ДА ПОЧИСТИМ РАЗДЕЛНО"
11.04.2017
На 13 Април 2017 г. / четвъртък/ Община Никопол организира ден за пролетно почистване "Да почистим разделно"

Кметът на Община Никопол д-р Валерий Желязков връчи ключовете от нов училищен автобус на директора на ОУ „Патриарх Евтимий“ с.Новачене за обезпечаване нуждите на училището.
04.04.2017
Автобусът е дарение от Министерството на образованието и науката на Община Никопол. С него ще бъде осигурено превозването на учениците от селата Бацова махала, Санадиново, Дебово, Асеново и Муселиево до учебното заведение, както и пътуващите деца от с.Бацова махала и Санадиново до детска градина „Георги Иванов“ в с. Новачене. Моторното превозно средство ще подобри качеството и сигурността за транспортирането на учениците и децата. Автобусът е 16-местен, марка „Ситроен-Джъмпер“ и е обзаведен с всички необходими средства за безопасно транспортиране на учениците и децата -колани, ремъци за хващане в салона,ограничител на скоростта, заключващи се врати и др. Д-р Желязков пожела здраве и...

ОП "РР"