Новини
Във връзка с извъредното положение в страната са направени следните промени в Общинската транспартна схема за обществен превоз на пътници
24.03.2020

Във връзка с извъредното положение в страната, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 год., Общинска администрация Никопол информира жителите на Община Никопол, че са направени следните промени в Общинската транспартна схема за обществен превоз на пътници:

  1. Автобусна линия Никопол – Плевен с час на тръгване в 16:30 часа от гр.Никопол и с час на тръгване в 19:00 часа от гр.Плевен за Никопол спира да се изпълвява.
  2. Автобусна линия Никопол – София с час на тръгване в 06:00 часа от гр.Никопол и с час на тръгване в 15:00 часа от гр.София спира да се изпълнява.
  3. Автобусна линия Плевен – Никополс час на тръгване в 16:00 часа от гр.Плевен за гр.Никопол спира да се изпълнява.

 След прекратяване на извънредното положение, изпълнението на горецитираните автобусни линии ще се възобнови!