Новини
ОБЩИНА НИКОПОЛ, СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ / Обръщение на кмета на Община Никопол, Ивелин Савов/
23.03.2020

Уважаеми съграждани,

Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа. Сред тях могат да бъдат и наши  близки.

Обръщам се към всеки един от Вас, които има желание и възможност да се включи в Кампанията за набиране на доброволци .

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да  разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост.

Ако сте готов да се включите, като доброволец, моля , пишете на следния електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com, или потвърдете на тел.: 06541/ 21-90 и 0878 78 20 80.

Важно е да посочите вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка. За всеки доброволец,  който ще бъде ангажиран само при възникване на необходимост,  са осигурени лични  предпазни средства.

Вярвам, че отговорността на всеки от жителите на общината и стриктното спазване на предприетите ограничителни мерки, ще допринесат с общи усилия да се справим с тежката ситуация и въпреки това сме длъжни да бъдем подготвени.

Благодаря на всеки , който е готов да участва в тази хуманна мисия!

 

Ивелин Савов

Кмет на Община Никопол