Новини
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА НИКОПОЛ
03.02.2017
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НИКОПОЛ


ДЕКЛАРАЦИЯ
от
д-р Валерий Желязков – Кмет на Община Никопол
Петър Иванов - Кмет на с. Асеново
Асен Стоянов – Кмет на с. Бацова махала
Дарин Кинов – Кмет на с. Въбел
Ивайла Драгова – Кмет на с. Дебово
Момчил Маринов – Кмет на с. Драгаш войвода
Таня Русанова – Кметски наместник с. Евлогиево
Людмил Стоянов – Кметски наместник на с. Жернов
Преспа Владимирова – Кмет на с. Лозица
Таня Борисова– Кмет на с. Любеново
Валентин Костадинов – Кмет на с. Муселиево
инж. Валентин Иванов – Кмет на с. Новачене
Светослав Светославов – Кмет на с. Санадиново
Марин Цветанов – Кмет на с. Черковица

Декларираме:

Ние, Кметовете и кметските наместници на населените места от Община Никопол изразяваме загриженост, че жителите на община Никопол може да се окажат потърпевши от последиците от отказа на Общински съвет – Никопол да проведе редовно заседание, на което да бъде приет бюджета на Община Никопол за 2017 година.
Предвид тежките икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против въвличането на нашата община в политическо противопоставяне, което в този момент е вредно за общината и за жителите й. Ние не искаме да се превръщаме в жертви на нарастващите междуличностни проблеми и политически атаки. Политическото противопоставяне ни прави слаби. В демокрацията всеки един трябва да може да се вслушва в другия, а различията ни правят по-силни. Заложете на мотивираното съревнование на идеи и предложения, а не на междуличностна конфронтация. Политическото противопоставяне в Общински съвет Никопол в последните месеци пречи на ефективната му работа, като орган на местното самоуправление, избран от населението на общината. Сериозните политици и общественици работят за хората, които са гласували за тях. Нека се обединим в името на доброто, в името на хората от община Никопол, които са ни гласували доверие, като го оправдаем, като застанем близо до тях и се вслушаме в техните съвети.
Декларираме, че НЕ желаем да участваме и да сме свидетели на политически популизъм, който пречи на нашата работа и е вреден за обществото. Изборите минаха нека всеки от вас застане достойно и с ясни аргументи пред населението. Политическото противопоставяне и разделението между вас не е в полза на хората от общината, които очакват да работим за решаване на проблемите им и за развитието на общината. Да продължим да работим заедно и то единствено в интерес на хората. Призоваваме Ви да проявите разум и през месец февруари 2017 г. да проведете редовно заседание на Общински съвет Никопол и да приемете бюджета на Община Никопол за 2017 г., за да можем да си изпълняваме задълженията, за които сме избрани от хората на тази община.

Дата: 03.02.2017 г.
Подписи:

д-р Валерий Желязков – Кмет на Община Никопол
Петър Иванов - Кмет на с. Асеново
Асен Стоянов – Кмет на с. Бацова махала
Дарин Кинов – Кмет на с. Въбел
Ивайла Драгова – Кмет на с. Дебово
Момчил Маринов – Кмет на с. Драгаш войвода
Таня Русанова – Кметски наместник с. Евлогиево
Людмил Стоянов – Кметски наместник на с. Жернов
Преспа Владимирова – Кмет на с. Лозица
Таня Борисова– Кмет на с. Любеново
Валентин Костадинов – Кмет на с. Муселиево
инж. Валентин Иванов – Кмет на с. Новачене
Светослав Светославов – Кмет на с. Санадиново
Марин Цветанов – Кмет на с. Черковица