Инфлуенца по птиците

Дата на публикуване: 16.12.2021 00:00

ИНФОРМАЦИЯ

за високо патогенна инфлуенца по птиците (HPAIH5)

  При влошената епизоотичната ситуация в Европа, по  отношение на заболяването високо патогенна инфлуенца по птиците (HPAIH5), всички собственици на домашни птици в населените места,които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила:

  • Да не допускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите- във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици.
  • По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици.
  • При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и т.н.).
  • Незабавно уведомяване на регистрираният ветеринарен лекар или кмета при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, с цел вземане на проби за лабораторно изследване и изпращането им до Националната Референтна Лаборатория за „Инфлуенца „А“ и Нюкясълска болест по птиците“.
  • Да не се пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допускат деца до тях!
Строго се забранява продажбата на птици на изложби и пазари, съгласно заповед №РД 11-252/23.01.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ.

Наименование Брой тегления
ИНФЛУЕНЦА.rar 37 Изтегли документ с име "ИНФЛУЕНЦА.rar"