Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения, както и на учебните заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение-община Никопол, по предварителна заявка с транспорт на изпълнителя за 2014г

Съобщение относно отварянето и разглеждането на постъпилите ценови офертни предложения

Обявление

Решение

Списък с артикули за доставка на хранителни продукти по обособени позиции по ЗОП

Документация
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg