Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
ОП "РР"