Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Избор на координатор в екипа за организация и управление на проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж - Никопол

Решение № 55/23.01.2013 г. за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка


Публична покана - 2


Документация - 2



Публична покана за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на координатор в екипа за организация и управление на проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж - Никопол”


Документация


СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички заинтересовани лица:

 

Относно: Публикувана публична покана с № ID 9011109 от 14.01.2013г.

 

Уведомяваме Ви, че в публикуваната публична покана с № ID 9011109 от 14.01.2013г. е допусната техническа грешка при отбелязване източника на финансиране.Посочената процедура е финансирана със средства от Европейския съюз.
 
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg