Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Конкурси


Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 30.05.2017 г., 31.05.2017 г. и 01.06.2017 г. в Националната Гвардейска част - гр. София
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за матроски/войнишки/ длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина  - пълен текст на обявата, Приложение № 1 и Приложение № 2
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свободни работни места в СУ "Христо Ботев" гр. Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобони работни места в СУ "Христо Ботев" гр. Никопол - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода - повече информация
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс  за заемане на длъжността „Директор” на  Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево, общ.Никопол - повече информация
23.06.2016 г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Конкурс за длъжностите: старши експерт "Инвестиции и проекти" и старши експерт "Икономически дейности" при Дирекция "Икономически дейности"    -  повече информация
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg