Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

ОбразованиеИнформация за разпределение на средствата по институции, компоненти на формулата и брой ученици, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност
"Неспециализирани училища без професионални гимназии"


Информация за разпределение на средствата по институции, компоненти на формулата и брой деца, съгласно информационната система на МОН
към 01.01.2017 г. за община Никопол дейност "Детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Общообразователни училища"


Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти на формулата и по брой деца по "Админ М" към 01.01.2016 г. за община Никопол дейност "Целодневни детски градини"
----------------------------------------------------------------------------------

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община Никопол за 2015 година

Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол за 2015 година
-------------------------------------------------------------------------------
Информация за разпределение на средствата по звена и компоненти в общообразователните училища в община НикополИнформация за разпределение на средствата по звена и компоненти в ЦДГ в община Никопол

/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg