Кметове на кметства и кметски наместничества

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА МАНДАТ 2015-2019

МОМЧИЛ ВАСКОВ МАРИНОВ

ИВАЙЛА ИВАНОВА ДРАГОВА

ТАНЯ ВАТЕВА БОРИСОВА

ЛЮДМИЛ ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА РУСАНОВА

ПРЕСПА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

АСЕН КОСТОВ СТОЯНОВ

СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ СВЕТОСЛАВОВ

ДАРИН ГЕОРГИЕВ КИНОВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ

ПЕТЪР ФРАНЦОВ ИВАНОВ